1. KLG Sp. z o.o.
  2. Montaż

Montaż

montaz(FHD)
auto (FHD)
clickpiston (FHD)

Montaż

Oprócz finalnej produkcji pojedynczych detali, KLG sp. z o.o. realizuje kompleksowo ręczny montaż podzespołów na specjalnie do tego celu przygotowanych stanowiskach, które wyposażono w uziemienia (ESD,) w którego skład wchodzą między innymi takie operacje jak wkręcanie z pomiarem momentów obrotowych czy operacja zgrzewania części z tworzyw sztucznych.

Do realizacji procesów produkcyjnych używamy również w pełni zautomatyzowanych urządzeń.

Zapraszamy do kontaktu